اخبار و رویدادها

ثبت اطلاعات پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه پایان نامه ها

ثبت اطلاعات پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه پایان نامه ها

۱۹ آبان ۱۳۹۴ | ۲۰:۳۱ اخبار وب سایت زیر مجموعه
دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی قبل از مراجعه به بخش مرجع کتابخانه برای تحویل اطلاعات پایان نامه خود به کتابخانه ، اطلاعات پایان نامه خود را باید در سامانه پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به آدرس thesis.iaurasht.ac.ir در بخش فرم پایان نامه ها ثبت نمایند و از تاریخ ۹۴/۸/۱۹ ثبت اطلاعات پایان نامه در سایت فوق الزامی می باشد.