اخبار

ثبت اطلاعات پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه پایان نامه ها

ثبت اطلاعات پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه پایان نامه ها

دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی قبل از مراجعه به بخش مرجع کتابخانه برای تحویل اطلاعات پایان نامه خود به کتابخانه ، اطلاعات پایان نامه خود را باید در سامانه پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به آدرس thesis.iaurasht.ac.ir در بخش فرم پایان نامه ها ثبت نمایند و از تاریخ ۹۴/۸/۱۹ ثبت اطلاعات پایان نامه در سایت فوق الزامی می باشد.

ادامه مطلب