درباره گروه

گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی 95-94 در مقطع کارشناسی با عناوین رشته مهندسی پزشکی گرایش بیو مواد (با 17 نفر دانشجو) و مهندسی پرتو پزشکی (با 15نفر دانشجو) کار خود را آغاز نمود. در سال 96-95 از سوی وزارت علوم و فناوری مقرر گردید، این رشته در تمامی مراکز علمی دارای مجوز، با عنوان مهندسی پزشکی ( بدون قید شدن گرایش در مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان) دایر گردد. در حال حاضر در مقطع کارشناسی برای دانشجویان دروس متنوعی برای کسب مهارت های نظری و عملی در گرایش های بیو الکتریک و بیو مکانیک و بالینی در نظر گرفته شده است و دانشجویان مشغول به تحصیل می باشند.