مدیر گروه

نام: سید عطاالله

نام خانوادگی: سجاسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی فیزیک حالت جامد-دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد فیزیک نظری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • دکترای تخصصی فیزیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران