درباره رشته مهندسی پزشکی

معرفی رشته مهندسی پزشکی:

امروزه علوم پزشکی به پیشرفت های شایان توجهی دست یافته ند و روشن است که این دست آوردهای ارزنده، در اثر یاری جستن از علوم و ابزار مهندسی حاصل شده است. برهمین اساس، رشته مهندسی پزشکی را می توان تلفیقی از علوم پزشکی و علوم مهندسی دانست که به منظور کمک به تندرستی بیماران تدوین شده است. با توجه به حوزه بسیار وسیع علم پزشکی، رشته مهندسی پزشکی با زمینه های تخصصی مختلف به وجود آمده و این زمینه ها را بطور عمده می توان به چهار گرایش بالینی، بیوالکتریک، بیومکانیک، بیو مواد تقسیم نمود. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند از عهده تجهیز، نگهداری و طراحی دستگاه های پزشکی و تحقیق در حوزه های مختلف این رشته برآیند.

 

توانایی های فارغ التحصیلان از دید کلی:

۱-نصب و راه اندازی دستگاه ها، وسایل پزشکی و تجهیزات فنی بیمارستان ها.

۲-تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی.

۳-مشاوره فنی در سفارش و خرید دستگاه های پزشکی.

۴-کمک در بکار گیری بهینه از دستگاه های پزشکی.

۵-همکاری در طراحی دستگاه های پزشکی.

۶-همکاری در طرح های تحقیقاتی پزشکی.

۷-مسولیت فنی و مهندسی بیمارستان ها و مراکز درمانی.

۸-ساخت وسایل و تجهیزات بیمارستانی.

و سایر مواردی که از نقطه نظر تکنولوژیکی می تواند در فرایندهای درمانی بیماران موثر باشد.

 

معرفی گرایشها

۱-رشته مهندسی پزشکی -گرایش بیو الکتریک

گرایش بیوالکتریک را می توان علم استفاده از اصول الکتریکی ، مغناطیسی و الکترومغناطیسی در حوزه پزشکی دانست. این گرایش در بر گیرنده یکی از گسترده ترین حوزه های تحقیقاتی در بین گرایشهای رشته مهندسی پزشکی می باشد. پردازش علائم حیاتی بیماران،  پردازش تصاویر پزشکی و سیستم های تصویر برداری، طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توانبخشی، ثبت سیگنال های حیاتی و طراحی سیستم های مانیتورینگ بیمارستانی، راحی و ساخت سیستم های درمانی و آزمایشگاهی پزشکی از جمله توانایی هایی می باشد که متخصصان رشته مهندسی پزشکی در گرایش بیوالکتریک می توانند داشته باشند

 

 

۲- رشته مهندسی پزشکی -گرایش بیو مکانیک

  استفاده از قوانین دینامیک جامدات برای تحلیلهای حرکتی؛ دینامیک سیالات برای ارزیابی جریانهای درون محیطهای زیستی؛ ترمودینامیک و انتقال حرارت برای تحلیل رفتارهای سلولی و انتقال مواد و جرم بین موجود زنده و محیط و رباتیک برای خلق وسایل تشخیصی و درمانی محتوای این گرایش را تشکیل می دهد. پیشرفت در این شاخه منجر به ساخت قلب مصنوعی، دریچه‌های قلب، ساخت مفاصل مصنوعی، ساخت  پروتزها، ابزارهای کمکی تشخیصی و جراحی، درک بهتر از عملیات و کارکرد قلب، ریه، شریان‌ها، مویرگ‌ها، استخوان‌ها، غضروف‌ها، تاندون‌ها، دیسکهای بین مهره‌ای و پیوندهای سیستم اسکلتی-عضلانی بدن شده‌ است.

۳- رشته مهندسی پزشکی -گرایش بالینی

از گرایش های تخصصی شاخه مهندسی پزشکی است که هدف آن پیاده سازی تکنولوژی پزشکی و بهینه سازی خدمات بهداشتی و درمانی است. این گرایش شامل آموزش و نظارت کارشناس تجهیزات پزشکی، ارائه  مشاوره‌ فنی برای دیگر کارکنان بیمارستان مانند پزشکان، مدیران، آی تی و…. می باشد. مهندس پزشکی گرایش بالینی همچنین براساس تجربه‌های بالینی خود به تولیدکنندگان وسایل پزشکی در زمینه بهبود طراحی‌های آینده شان مشاوره می‌دهد درحالی که به عنوان ناظر بر پیشرفت قسمت‌های فنی بیمارستا‌ن‌ها، الگوهای خرید آن‌ها را با توجه به بخش تولید راهنمایی می‌کند.