تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم پایه در سال ۱۳۹۱ با تجمیع گروه های شیمی، مهندسی شیمی، زیست شناسی، فیزیک و ریاضی تاسیس گردید. این دانشکده شامل ۱۱ کلاس آموزشی، ۷ آزمایشگاه تحقیقاتی ، ۱۲ آزمایشگاه آموزشی بوده و در حال حاضر دانشجویان آن در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می باشند.