مدیر گروه

نام: سید جواد

نام خانوادگی: موسوی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی فیزیک حالت جامد-دانشگاه صنعتی اصفهان
  • کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد- دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکترای تخصصی فیزیک-علوم و تحقیقات تهران