تماس با ما

نشانی: رشت - فلکه گاز - کیلومتر ۳ جاده لاکان - پل تالشان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - دانشکده علوم

صندوق پستی: ۳۵۱۶-۴۱۳۳۵                       فاکس: ۳۳۴۲۴۰۹۴-۰۱۳

نشانی سایت: www.iaurasht.ac.ir

پست الکترونی: fbs[@]iaurasht.ac.ir