درباره گروه

رشته ریاضی از اولین رشته هایی است که همراه با تأسیس واحد رشت، دایر گردید و در سال تحصیلی ۱۳۶۳-۱۳۶۲ با ۳۵ دانشجو در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز نمود. در دهه های بعد کارشناسی ریاضی محض، کاربردی و علوم کامپیوتر نیز به آن اضافه شد و در حال حاضر در مقطع ارشد ریاضی محض و دکتری ریاضی کاربردی دانشجویان مشغول به تحصیل می باشند.