درباره گروه

گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در مقطع کارشناسی با ۱۰۰ دانشجو تاسیس گردید. در حال حاضر نیز دانشجویان در گرایش های مختلف مشغول به تحصیل می باشند.