رئیس دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: افشین پوراحمد نودهی

آدرس پست الکترونیک:pourahmad[at]iaurasht.ac.ir    

اطلاعات تحصیلی:

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی معدنی

 رتبه: دانشیار     

دانشگاه محل اخذ: علوم و تحقیقات تهران

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷           

   مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

سوابق پژوهشی

 

سوابق اجرایی:

- رئیس دانشکده علوم پایه (۱۳۹۴)

- مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳)

- دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳)

- دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳)

- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

- نائب رئیس کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳)

- نائب رئیس کمیته راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

- نائب رئیس کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

- عضو ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

- رئیس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

- عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

- عضو شورای گسترش و تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

- مدیر گروه شیمی و مهندسی شیمی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)

- عضو کارگروه صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب استان گیلان در گروه تخصصی شیمی و مهندسی شیمی (۱۳۹۱- تاکنون)

- داور رسمی بررسی کننده اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی