رئیس دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: امیر آراسته

آدرس پست الکترونیک:[at]iaurasht.ac.ir arasteh

اطلاعات تحصیلی:

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی پایه

 رتبه: استادیار    

دانشگاه محل اخذ: علوم و تحقیقات تهران

سال اخذ مدرک: ۱۳۹۱            

 مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

 سوابق پژوهشی

 

سوابق اجرایی:

  • عضو هیئت علمی (۱۳۸۸ تاکنون) 
  • مدیر گروه زیست شناسی (۱۳۹۶-۱۳۹۵)
  • عضو کارگروه تعیین صلاحیت علمی متقاضیان رشته زیست شناسی دبیرخانه هیئت اجرایی جذب استان گیلان (۱۳۹۵ تاکنون) 
  • عضو کارگروه تعیین صلاحیت علمی متقاضیان رشته بیوشیمی بالینی دبیرخانه هیئت اجرایی جذب استان گیلان (۱۳۹۸) 
  • عضو کارگروه تخصصی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی (۱۳۹۸)
  • رئیس دانشکده علوم پایه (۱۳۹۸) 
  • رئیس شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه (۱۳۹۸) 
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۸) 
  • عضو کمیته ترفیع و ارتقای دانشکده علوم پایه (۱۳۹۸)