معاون دانشکده

 

نام ونام خانوادگی:  فریبا صفا  

آدرس پست الکترونیک:  Safa[at]iaurasht.ac.ir                         

اطلاعات تحصیلی:                                                                                            

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی تجزیه

رتبه: استادیار

دانشگاه محل اخذ: مازندران

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

سوابق اجرایی:

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۸۹-۱۳۸۷)
مدیر گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۸۹-۱۳۸۷)
عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه (۱۳۹۴-۱۳۹۳)
عضو کمیته ارتقاء گروه آموزشی علوم پایه (۱۳۹۰-۱۳۸۹)
عضو کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه شیمی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)
عضو کار گروه صلاحیت علمی دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان در رشته شیمی (۱۳۸۹-۱۳۸۸ و ۱۳۹۴-۱۳۹۲)

سوابق پژوهشی:

مقالات:

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar