مدیر گروه

 

 

1510561399-156-2016-04-17-ataei.jpeg

دکتر سمیه عطایی جلیسه

 

گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

 

رتبه علمی: استادیار

سوابق علمی(CV)

پست الکترونیک: Sataei@iaurasht.ac.ir     

وب سایت:http://ataei.faculty.iaurasht.ac.ir
 

 

 

ب) سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : الزهرا (س)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سیستماتیک گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران