مدیر گروه

 

 

دکتر هادی حبیبالهی

 

گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

 

رتبه علمی: استادیار

سوابق علمی(CV)

پست الکترونیک: habibollahi@iaurasht.ac.ir     

وب سایت:http://habibollahi.faculty.iaurasht.ac.ir
 

 

 

ب) سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی علوم جانوری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه اراک

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران