درباره گروه

گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی ۷۹-۷۸ در مقطع کارشناسی رشته شیمی محض کار خود را با ۱۸ دانشجو آغاز نمود و در حال حاضر در مقطع کارشناسی شیمی محض٬ کاربردی٬ کارشناسی ارشد شیمی آلی٬ شیمی تجزیه٬ شیمی فیزیک و شیمی معدنی٬ و دکترای تخصصی شیمی آلی دانشجویان مشغول به تحصیل می باشند.