مدیر گروه

مدیر گروه رشته شیمی

۱- اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: محمد نیک پسند

رشته تحصیلی: شیمی

رتبه: دانشیار

دانشگاه محل اخذ: دانشگاه گیلان

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

۲ـ اطلاعات تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشتـه

معدل

دانشگاه محل تحصیل

کشورمحل­ تحصیل

تاریخ­ شروع

تاریخ پایان

کارشناسی

شیمی محض

۱۵/۹۰

دانشگاه زنجان

ایران

۱۳۷۸/۷/۱

۱۳۸۲/۶/۳۱

کارشناسی ارشد

شیمی آلی

۱۸/۲۲

دانشگاه گیلان

ایران

۱۳۸۲/۷/۱

۱۳۸۴/۶/۲۰

دکتری

شیمی آلی

۱۹/۴۵

دانشگاه گیلان

ایران

۱۳۸۴/۷/۱

۱۳۸۸/۶/۱۵

۳- مشاهده سوابق پژوهشی

۴- Google Scholar