مدیر گروه

مدیر گروه رشته مهندسی شیمی

۱- اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: مسعود مختاری

رشته تحصیلی: شیمی

رتبه: دانشیار

 

۲ـ اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه مازندران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی آلی(پلیمر)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه مازندران

۳- مشاهده سوابق پژوهشی

۴- Google Scholar